Kitozan-kisoa sy ravim-bomanga endasina

Laokan’izay maika ho an’ireo mila sopapa ô: Kitozan-kisoa sy ravim-bomanga endasina .

Isan’ny olona: 4

Fotoana hikarakarana azy: 20 mn

Fotoana hiketrehana azy: 25 mn

 

Akora ilaina

  • Sel, poivre, ail,
  • Nofon-kisoa,
  • Angivy,
  • Anamamy
  • ravim-bomanga na Pack choi,

Fomba fikarakarana kitozan-kisoa sy ravim-bomanga endasina

 

  1. Asiana sel sy poivre ny nofo-kisoa voatetika lavalava dia endasina amin’ny menaka misimisy ary atokana.
  2. Atao mafana tsara ilay menaka nanendasana kitoza. Arotsaka ny ravim-bomanga miampy sel ary ail. Atao mahery be ny afo. Tsy saromana mba tsy hitera-drano nefa mantamanta.
Kitozan-kisoa sy ravimbomanga endasina
Kitozan-kisoa sy ravimbomanga endasina

Fanamarihana

  • Anamamy na pack choi (bemol) koa tsara be atao toa an’io.
  • Afaka asiana ron’angivy ihany ko.

 

Jereo ihany koa:

Kitoza fumée

Vary amin’anana sy kitoza

 

Mazotoa homana!

© Rova Andriantsoa

Un article de Gaël RAKOTOVAO

Salut, c’est Gaël R. Ingénieur et responsable de projet chez Mada Creative Agency. Généralement, je suis plutôt orienté stratégie et optimisation, mais je rédige régulièrement du contenu et des actus. Ma passion c’est la photographie et j'adore voyager. Par ailleurs, j’ai obtenu mon attestation de guide touristique régionale en 2017. Courriel : rakotovao.gael[at]gmail.com. Tel: +261 (0) 32 82 372 94 . Adresse: Lot 415 Bis Analamahitsy Cité - Antananarivo 101 - MADAGASCAR .