Anandrano sy atody

Laoka tsotra mety tsara ho an’ireo mifady hena sy voatabia: anandrano sy atody.

Isan’ny olona: 4

Fotoana ikarakarana azy : 10 mn

Fotoana iketrehana azy : 10 mn

Akora ilaina

 

  • Cressons (anandrano),
  • oeuf,
  • huile, oignon, sel, ail,

 

Fikarakarana anandrano sy atody

 

  1. Rehefa voadio tsara ny anandrano dia tsihifina tsara.
  2. Afanaina mamay tsara ny menaka dia arotsaka ny anana. Tsy saromana ary atao mahery be ny afo ho mora ritra.
  3. Arotsaka ny oignon sy ail sy sel sy atody voakapoka. Rehefa mitambaingana ny atody dia vita.
Anandrano sy atody
Anandrano sy atody

Fanamarihana

 

Azo soloina haricots verts ny anandrano ary soloina ovy ny atody.

Mazotoa homana!

© Rova Andriantsoa.