Crème dessert

Rappel kely indray, azo atao dessert sady mora atao be ny crème dessert.

Isan’ny olona: 8

Fotoana hikarakarana azy: 15 mn

Fotoana hiketrehana azy: 45 mn

Akora ilaina

 • 100g de beurre
 • 150g de farine
 • 150g de sucre
 • 1l de lait
 • Parfum
 • colorant

Fomba fikarakarana crème dessert

 1. Empoina anaty vilany ny 100g de beurre. Arotsaka ny 150g de farine ka aroina.
 2. Arotsaka ny 150g de sucre sy ny 1l de lait. Aroina mandra-pangotraka sy marihitra be. Arotsaka ny parfum sy ny colorant.
 3. Zaraina anaty coupes dia hampangatsiahina anaty frigo.

Fanamarihana

 • Afaka mampiasa beurre margarine.
 • Tehirizina 3 jours ao anaty frigo na tsy vaotery fa ela vao mivaingana.
 • Afaka mampiasa lait en poudre fa 1l d’eau pour 6 càs de lait.

Mazotoa mamerina!

© Rova Andriantsoa

Crème dessert fait maison
Crème dessert fait maison

Jereo ihany koa:

Dessert exotique de Madagascar