Façonnage mini pâtés, mini croissant et mini pains au chocolat

Façonnage mini croissant et mini pains au chocolatFaçonnage mini pâtés, mini croissant et mini pains au chocolat.

Isany: 27

Fotoana ikarakarana azy : 6h

Fotoana iketrehana azy : 20 mn

Zavatra ilaina pour 10 petits pâtés, 7 mini pain choco et 10 mini-croissants

  • 500g farine
  • 1 sachet levure Saf Instant
  • sucre: 2 cuillère à soupe
  • sel: 1 cuillère à soupe
  • 50 cl eau chaude
  • 200g de beurre (beurre de marque EVET par exemple).

Fikarakarana pâte feuilletée

Afangaro ny farine sy rano mamay alefa tsikelikely sy sel sy sucre ary levure. Rehefa mitambatra sy voavolavola tsara ka mahazo pâte homogène dia atao boule ka saromana lamba. Repos 1h minimum.

Afangaro ny farine sy rano mamay

Afangaro ny farine sy rano mamay

Fisahana ilay boule, kapokapohana ho fîsapisaka ny beurre dia atao ambony pâte. Avalona toy ny valopy mitodika any aminao. Asiana repos 30mn.

Fisahana ilay boule

Fisahana ilay boule

Ahodina un quart de tour ny pate izany hoe mitodika amin’ankavia anao ny lohan ilay valopy.

Ahodina un quart de tour ny pate

Ahodina un quart de tour ny pate

Fisahana indray ka mahazo lavalava.

Fisahana indray ka mahazo lavalava

Fisahana indray ka mahazo lavalava

Averina avalona toy ny valopy indray dia asiana 30mn de repos dia fisahana. Averina 4 ou 6 fois io dia asiana 30mn de repos isaky ny mamalona; arakaraky ny habetsaky ny tours no mahamaivana ny feuilletage.

Averina avalona ny pate

Averina avalona ny pate

Amin’farany mahazo pâte malama tsara toy izao dia fisahana tsara amin’izay eo aminy 2mm eo.

pâte malama tsara

Pâte malama tsara

Rehefa didiana aminy antsy ny pâte tokony ho hita toy izao ny feuilletage,ny ahy io 6 tours.

feuilletage

feuilletage

Asiana moule na plat mahazaka four ao anaty vilany. Asiana beurre na huile ny plat na ny moule dia apetraka ny feuilleté avy nosorana jaune d’oeuf eo amboniny.

apetraka ny feuilleté avy nosorana jaune d'oeuf

Apetraka ny feuilleté avy nosorana jaune d’oeuf

Ny moule na plat misy nahandro apetraka mivantana anaty vilany gasy. Atao ambony fatapera misy afo ny vilany. Saromana sarom-bilany mivadika ka asiana afo koa eo ambony sarom-bilany. Cuisson 15mn à 20mn eo arakaraky ny aherin’ny afo.

Atao ambony fatapera misy afo ny vilany.

Atao ambony fatapera misy afo ny vilany

Fikarakarana petit pâté

Farce petit pâté: Miara-mixer-na ny nofon-kena omby na kisoa sy gingembre sy ail sy oignon sy sel ary poivre. Raha soloina fruits de mer na volaille na fromage na légumes ny base de farce dia feuilleté aux fruits de mer, à la volaille, au fromage, aux légumes no fiantso azy.

Farce petit paté

Farce petit paté

Zaraina 2 aminy alavany toy izao ny pâte avy nofisahana.

Zaraina roa ny pate

Zaraina roa ny pate

Avy eo dia zaraina ny bandelettes dia asiana farce.

Zaraina ny bandelettes

Zaraina ny bandelettes

Aforitra rehefa avy nasiana farce. Tsindrina tsara ny sisiny. Osorana jaune d’oeuf. Ny ahy norarahako kely graines de sésame.andrahoina aminy vilany na au four 15 à 20mn.

Aforitra rehefa avy nasiana farce

Aforitra rehefa avy nasiana farce

Fanamboarana mini croissant et mini pains au chocolat

Zaraina 2 aminy alavany toy izao ny pâte avy nofisahana .

Zaraina roa ny pate

Zaraina roa ny pate

Raha croissants: tapatapahana en triangles toy izao ny bandelette de pate.

tapatapahana en triangles ny bandelette

Tapatapahana en triangles ny bandelette

Triarina ny partie large aminy ilay rectange ka mahazo toy ny Tour Eiffel, manamora ny enroulage sady tsy matevina be rehefa masaka.

Triarina ny partie large

Triarina ny partie large

Ahorina ka miainga avy any aminy partie large vers la pointe du triangle.

Ahorina

Ahorina

Raha pain au chocolat: tapatapaha en rectangles ny bandelettes. Asiana morceau de chocolat avy aty ambany dia rouler-na.

tapatapaha en rectangles ny bandelettes

tapatapaha en rectangles ny bandelettes

Tsy adino ny manosotra jaune d’oeuf eo amboniny alohan ny andrahoina azy. Afaka rarahana graines de sésame nendasina maina ihany koa.

Toy izao izy rehefa vita:

 

mini paté, mini croissant et mini pains au chocolat

mini pâté, mini croissant et mini pains au chocolat

Mazotoa mamerina!

© Onitriniaina Rova Andriantsoa