Façonnage mini pâtés, mini croissant et mini pains au chocolat

Façonnage mini pâtés, mini croissant et mini pains au chocolat.

Isany: 27

Fotoana ikarakarana azy : 6h

Fotoana iketrehana azy : 20 mn

Zavatra ilaina pour 10 petits pâtés, 7 mini pain choco et 10 mini-croissants

  • 500g farine
  • 1 sachet levure Saf Instant
  • sucre: 2 cuillère à soupe
  • sel: 1 cuillère à soupe
  • 50 cl eau chaude
  • 200g de beurre (beurre de marque EVET par exemple).

Fikarakarana pâte feuilletée

Afangaro ny farine sy rano mamay alefa tsikelikely sy sel sy sucre ary levure. Rehefa mitambatra sy voavolavola tsara ka mahazo pâte homogène dia atao boule ka saromana lamba. Repos 1h minimum.

Fisahana ilay boule, kapokapohana ho fîsapisaka ny beurre dia atao ambony pâte. Avalona toy ny valopy mitodika any aminao. Asiana repos 30mn.

Ahodina un quart de tour ny pate izany hoe mitodika amin’ankavia anao ny lohan ilay valopy.

Fisahana indray ka mahazo lavalava.

Averina avalona toy ny valopy indray dia asiana 30mn de repos dia fisahana. Averina 4 ou 6 fois io dia asiana 30mn de repos isaky ny mamalona; arakaraky ny habetsaky ny tours no mahamaivana ny feuilletage.

Amin’farany mahazo pâte malama tsara toy izao dia fisahana tsara amin’izay eo aminy 2mm eo.

Rehefa didiana aminy antsy ny pâte tokony ho hita toy izao ny feuilletage,ny ahy io 6 tours.

Asiana moule na plat mahazaka four ao anaty vilany. Asiana beurre na huile ny plat na ny moule dia apetraka ny feuilleté avy nosorana jaune d’oeuf eo amboniny.

Ny moule na plat misy nahandro apetraka mivantana anaty vilany gasy. Atao ambony fatapera misy afo ny vilany. Saromana sarom-bilany mivadika ka asiana afo koa eo ambony sarom-bilany. Cuisson 15mn à 20mn eo arakaraky ny aherin’ny afo.

Fikarakarana petit pâté

Farce petit pâté: Miara-mixer-na ny nofon-kena omby na kisoa sy gingembre sy ail sy oignon sy sel ary poivre. Raha soloina fruits de mer na volaille na fromage na légumes ny base de farce dia feuilleté aux fruits de mer, à la volaille, au fromage, aux légumes no fiantso azy.

Zaraina 2 aminy alavany toy izao ny pâte avy nofisahana.

Avy eo dia zaraina ny bandelettes dia asiana farce.

Aforitra rehefa avy nasiana farce. Tsindrina tsara ny sisiny. Osorana jaune d’oeuf. Ny ahy norarahako kely graines de sésame.andrahoina aminy vilany na au four 15 à 20mn.

Fanamboarana mini croissant et mini pains au chocolat

Zaraina 2 aminy alavany toy izao ny pâte avy nofisahana .

Raha croissants: tapatapahana en triangles toy izao ny bandelette de pate.

Triarina ny partie large aminy ilay rectange ka mahazo toy ny Tour Eiffel, manamora ny enroulage sady tsy matevina be rehefa masaka.

Ahorina ka miainga avy any aminy partie large vers la pointe du triangle.

Raha pain au chocolat: tapatapaha en rectangles ny bandelettes. Asiana morceau de chocolat avy aty ambany dia rouler-na.

Tsy adino ny manosotra jaune d’oeuf eo amboniny alohan ny andrahoina azy. Afaka rarahana graines de sésame nendasina maina ihany koa.

Toy izao izy rehefa vita:

mini croissant et mini pains au chocolat
mini croissant et mini pains au chocolat

Mazotoa mamerina!

© Onitriniaina Rova Andriantsoa