Henabaolina sy tsaramaso lena sy lasary voatabia

Sakafo anio: Henabaolina sy tsaramaso lena nampiarahina tamin’ny lasary voatabia.

Isan’ny olona: 4

Fotoana hiketrehana azy: 15 mn

Fotoana hikarakarana azy: 25 mn

Akora Ilaina

  • Tsaramaso lena;
  • Totokena;
  • Poivre, sel, ail, gingembre,tomates, oignon;
  • Romarin, thym;

Fomba fikarakarana Henabaolina sy tsaramaso lena

Henabaolina sy tsaramaso lena sy lasary voatabia
Henabaolina sy tsaramaso lena sy lasary voatabia
  1. Andrahoina halemy tsara ny tsaramaso lena.
  2. Afangaro ny totokena sy sel sy poivre sy ail ary gingembre. Atao boulettes avy eo ary endasina dia atokana. Ny menaka nanendasana ny boulettes no anaovana sauce tomate sy oignon.
  3. Arotsaka ao anaty tsaramaso ny sauce sy boulettes ary sira (raha manana romarin na thym kely voamaika tsara be). Avela hitanika 10mn dia vita.
  4. Aroso miaraka amin’ny lasary voatabia.

Mazotoa homana!