Kitozan-kisoa sy ravim-bomanga endasina

Laokan’izay maika ho an’ireo mila sopapa ô: Kitozan-kisoa sy ravim-bomanga endasina .

Isan’ny olona: 4

Fotoana hikarakarana azy: 20 mn

Fotoana hiketrehana azy: 25 mn

 

Akora ilaina

  • Sel, poivre, ail,
  • Nofon-kisoa,
  • Angivy,
  • Anamamy
  • ravim-bomanga na Pack choi,

Fomba fikarakarana kitozan-kisoa sy ravim-bomanga endasina

 

  1. Asiana sel sy poivre ny nofo-kisoa voatetika lavalava dia endasina amin’ny menaka misimisy ary atokana.
  2. Atao mafana tsara ilay menaka nanendasana kitoza. Arotsaka ny ravim-bomanga miampy sel ary ail. Atao mahery be ny afo. Tsy saromana mba tsy hitera-drano nefa mantamanta.
Kitozan-kisoa sy ravimbomanga endasina
Kitozan-kisoa sy ravimbomanga endasina

Fanamarihana

  • Anamamy na pack choi (bemol) koa tsara be atao toa an’io.
  • Afaka asiana ron’angivy ihany ko.

 

Jereo ihany koa:

Kitoza fumée

Vary amin’anana sy kitoza

 

Mazotoa homana!

© Rova Andriantsoa