Pancake à la banane rapide

Gouter ndray ary: Pancake à la banane. Raha ny tokony ho izy dia lehibe toy ny sous-tasse ny habeny fa azo atao kelikely ihany koa toy io sary io.

Isany: 10 pieces GM ou 20 pieces PM

Fotoana ikarakarana azy: 10 mn + temps de pause: 30mn

Fotoana iketrehana azy: 10 mn

Akora ilaina

 

 • 2 œufs,
 • 100 g de sucre, sel,
 • 75 g de beurre fondu,
 • huile,
 • 250 g de farine,
 • 50 cl de lait,
 • 5 bananes

 

Fikarakarana Pancake à la banane rapide

 

Pour 10 pieces GM ou 20 pieces PM de pancake:

 1. Kapohana ny 2 oeufs sy 100 g de sucre ary pincée de sel mandra-paha fotsy.
 2. Arotsaka ny 75g de beurre fondu na 3 càs d’huike dia afangaro.
 3. Avy eo dia arotsaka ny 250g de farine dia afangaro.
 4. Arotsaka ny 50cl de lait masaka dia afangaro.
 5. Arotsaka ny 5 bananes lehibe voapotsitra.
 6. Avela hisy temps de pause 30mn. Osorana huile ny lapoaly dia endasina tsikelikely araka izay habeny itiavana azy. Tsy atao manify nefa tsy matevina be koa.
Pancake à la banane rapide
Pancake à la banane rapide

Fanamarihana

 

Eto dia azo atao soloina ronono ny yaourt.

Mazotoa homana!

©Rova Andriantsoa.