Saosety sy atody

Recette saosety sy atody (recette de chayottes aux oeufs brouillés). Maivamaivana sy tsotsotra indray nefa azo atao laoka tsara.

Isan’ny olona: 4

Fotoana ikarakarana azy: 10 mn

Fotoana iketrehana azy : 30 mn

Akora ilaina

 

  • chayottes,
  • huile, sel,
  • oignon, ail, poivre,
  • oeufs.

 

Fikarakarana saosety sy atody

 

  1. Zaraina 2 amin’ny halavany ny saosety dia lomana rano mangatsiaka 5 mn hialan’ny ditiny izay vao voasana ary tetehina lavalava fisapisaka.
  2. Afanaina ny menaka kely fotsiny, arotsaka ny saosety sy sel dia saromana hitera-drano kely ho masamasaka.
  3. Arotsaka ny oignon sy ail ary poivre dia endakendasina.
  4. Arotsaka ny atody voakapoka dia aroina hitambaingambaingana.
Saosety sy atody
Saosety sy atody

Mazotoa homana!

© Rova Andriantsoa