Katsaka andrahoana

Katsaka andrahoana : fomba tsotra sady mora, andrahoina fotsiny ny katsaka dia vita! Tena tsara atao…