Steak chinois

Raha mbola tsy manana idée atao laoka ity misy steak chinois. Sady ankafizin’ny ankizy ny steak ampiarahina amin’ny frites na  pates.

Isan’ny olona: 4

Fotoana hiketrehana azy: 15 mn

Fotoana hikarakarana azy: 1h 15 mn

Akora Ilaina

  • Nofo-kena,
  • Ail, gingembre,
  • Sauce soja,
  • Sel, poivre, huile,
  • Fécule de manioc,
  • 4 épices .
steak chinois avec du riz blanc et vinaigrette de tomate
steak chinois avec du riz blanc et vinaigrette de tomate

Fomba fikarakarana Steak chinois

  1. Fisahana ny nofo-kena ary kapokapohana amin’ny vodiny antsy be na rouleau hamakiana ny fibres.
  2. Lomana ail sy gingembre sy sauce soja sy sel sy poivre sy huile sy fecule de manioc sy 4 epices mandritra ny adiny 1h na mihoatra.
  3. Endasina tsy asiana menaka intsony ary tsy atao mendy be.

Fanamarihana

Tsy ataorana iraikitra ny fécule de manioc na endasina tsisy menaka aza satria efa misy huile ny macération.

Mazotoa homana!

steak haché mariné sauce soja
steak haché mariné sauce soja

Nanolotra: Rova Andriantsoa.