Steak pané

Tao aorinan’ny recette de steak chinois dia indro atolotra anareo anio ny recette de steak pané. Nikarakaraina tamin’ny fomba gasy ihany.

Isan’ny olona: 4

Fotoana hiketrehana azy: 15 mn

Fotoana hikarakarana azy: 45 mn

Akora Ilaina

  • Nofon-kena,
  • Ail, gingembre,
  • Sauce soja,
  • Sel, poivre, huile,
  • Atody,
  • Chapelure.

Fomba fikarakarana Steak pané

  1. Lomana 30mn ao anatin’ny ail sy gingembre sy sauce soja sy sel kely sy poivre ny nofo-kena rehefa voafisaka sy voakapokapoka amin’ny rouleau na vodin antsy be hamakiana ny fibres ka halemy tsara.
  2. Ampandalovina atody voakapoka nasiana sauce soja kely, avy eo chapelure dia endasina.
Steak pané
Steak pané

Fanamarihana

Ampiarahina amin’ny salade na lasary manga.

Mazotoa homana!

Nanolotra: Rova Andriantsoa.