Beignets de légumes

Vao mafana ny beignets de légumes na mofo legioma koa manasa antsika rehetra. Mitovitovy tamin’ilay mofo laisoa sy mofo anana ihany no nanaovana azy.

Isan’ny olona: 4

Fotoana hiketrehana azy: 15 mn

Fotoana hikarakarana azy: 10 mn

Akora Ilaina

 • carottes;
 • haricots verts;
 • courgettes;
 • celeris;
 • oignons, ail;
 • sel, poivre, huile;
 • sauce soja;
 • curcuma;
 • 4 càs de farine;
 • 2 oeufs;

Fomba fikarakarana beignets de légumes

 1. Tetehina madinika ny carottes sy haricots verts sy courgette sy celeri sy oignon sy ail dia endakendasina asiana sel sy poivre sy sauce soja ary curcuma kely.
 2. Afangaro ao ny 4 càs de farine sy ny atody 2.
 3. Raisina tsikelikely amin’ny sotro dia endasina avy eo.
mofo legioma
mofo legioma

Fanamarihana

 • Hoan’izay tia hena dia afaka asiana totokena koa mba ampafilotra azy.
 • Tsy atao be menaka rehefa manendi azy.

Mazotoa homana!

Nanolotra: Rova Andriantsoa.