Pancakes au citron na tampon-tsatroka

Pancakes au citron hoy ny américains, tampon-tsatroka ampiarahina amin’ny hoditra citron voakiky hoy isika malagasy: goûter atao hoan’ankizy rehefa alarobia na asabotsy hariva.

Isan’ny olona: 4

Fotoana hiketrehana azy: 15 mn

Fotoana hikarakarana azy: 1h et 15 mn

Akora Ilaina

  • 2 oeufs;
  • sel;
  • 150g de sucre;
  • 3 càs d’huile ou 75g de beurre fondu;
  • 2 citrons;
  • 250g de farine;
  • 60 cl de lait ou 60 cl d’eau;
Pancakes au citron
Pancakes au citron

Fomba fikarakarana pancakes au citron

  1. Kapohana ny atody roa sy ny pincee de sel ary ny 150g siramamy.
  2. Arotsaka ny 3 càs d’huile na ny 75g de beurre fondu. Arotsaka ihany koa ny zeste rapé de 2 citrons sy ny 250g de farine ary ny 60cl de lait na rano, na mihoatra (tsy matsora be toy ny pate à crepe nefa tsy madity koa). Avy eo repos mandritra ny 1h.
  3. Osorana huile ny lapoaly, alaina amin’ny sotro ny pate dia endasina (azo atao tsirairay lehibebe na maromaro miara-endasina).

Fanamarihana

Mitovitovy Amin’ ny mofo tapenaka na pate a gauffre fa à la poêle ny fanaovana azy.

tampon-tsatroka
tampon-tsatroka

Mazotoa homana!

Nanolotra: Rova Andriantsoa.