Ron’akoho sy angivy ary anamalaho

Laoka anio: Ron’akoho sy angivy ary anamalaho (bouillon de poulet) ampiarahina amin’ny sakay be endasina.

Isan’ny olona: 4

Fotoana hiketrehana azy: 25 mn

Fotoana hikarakarana azy: 15 mn

Ron’akoho sy angivy ary anamalaho

Akora Ilaina

  • Akoho;
  • Sira;
  • Angivy;
  • Anamalaho;
  • Sakay be;
  • Tongolo sy voatabia.

ron'akoho sy angivy

Fomba fikarakarana ron’akoho sy angivy ary anamalaho

Ron’akoho sy angivy ary anamalaho: tenehina halemy ny akoho sy sel. 5mn alohan ny androsoana azy dia arotsaka ny angivy sy anamalaho.
sakay be endasina: endasina 2mn ny sakay, asiana sel sy poivre. Arotsaka ny tomate sy oignon. Tsy atao masaka be. Aroso avy hatrany.

Fanamarihana

  • Esorina foana ny voan’ny sakay alohan’ny anendasana azy fa tsy mahasalama.
  • Ny vaha-olana ra toa ka tia sakay na epice be ianao anefa tsy mahazaka fa misy mony foana isaky ny avy mihinana dia ny fisotroana rano betsaka. Ra toa mbola tsy afak’izay dia tsara ra manantona dermatologue avy hatrany.

Mazotoa homana!