Charlotte patissière au chocolat

Charlotte patissière au chocolat fait maison.

Isan’ny olona: 6

Fotoana ikarakarana azy: 20 mn

Fotoana iketrehana azy : 1h

Akora ilaina

  • 2 paquets biscuits GM (gouty teto) ,
  • 3 oeufs ,
  • 150g sucre ,
  • 50cl lait masaka ,
  • 3 mini-choco noir ,
  • 6 boudoirs,
  • 75g de farine ,
  • 125g  de beurre.
ingrédients Charlotte patissière
ingrédients Charlotte patissière

Fikarakarana Charlotte patissière au chocolat

Potserina ho potika ka ahazoana pâte ny biscuits sy 50g beurre malemy tsara.

Etaler-na ambony lovia ilay pâte azo dia ampidirina frigo mandra-pikarakara ny crème patissière.

Manomboka eto ny fikarakarana ny crème patissière na flan patissier: kapohana mandra-paha-fotsy ny 3 oeufs sy 150g sucre.

Eo ambony afo malefaka, empoina ny 75g beurre.

Arotsaka anaty beurre miempo ny 75g de farine dia afangaro, avy eo ilay mélange oeufs sy sucre dia afangaro tsara.

Avy eo dia arotsaka ny 50 cl lait efa masaka. Aroina foana mandra-pahazo crème marihitra sy matevina (afo malefaka hatrany). Rehefa vita dia avela hangatsiaka.

Glaçage: Atao bain-marie ny 3 mini-choco noir sy 1 cuillère à café d’huile. Avela hiempo tsara dia aroina hifangaro.

Montage: Tapahana roa avy ny boudoirs dia atsatoka amin ilay pâte biscuits sy beurre.

Fenoina crème eo afovoany, atao mitovy tantana tsara dia araraka eo ambony ilay chocolat fondu nisy huile kely. Ampidirina frigo ho compact tsara.

Charlotte patissière au chocolat
Charlotte patissière au chocolat

© Rova Andriantsoa