Fricassée de poulet aux champignons noirs

Tao aorianan’ny fricassée de poulet aux poivrons, dia indro atolotra anareo indray ny fricassée de poulet aux champignons noirs. Mitovitovy ihany ny fomba fikarakarana sy fahandro azy.

Isan’ny olona: 4

Fotoana hiketrehana azy: 30 mn

Fotoana hikarakarana azy: 15 mn

Akora Ilaina

  • Akoho,
  • Sira, poivre,
  • Ail, oignon,
  • Menaka, rano,
  • Champignons noirs.

Fomba fikarakarana fricassée de poulet aux champignons noirs

Fricassée de poulet aux champignons noirs
Fricassée de poulet aux champignons noirs
  1. Endasina mendy tsara ny akoho efa misy sira sy poivre dia atokana.
  2. Lomana ny champignons noirs dia tetehina lavalava ary atokana avy eo.
  3. Endasina ny ail sy oignons misimisy. Arotsaka ny champignons sy akoho mendy ary rano dia avela hiketrika 15mn.

Mazotoa homana!

Nanolotra: Rova Andriantsoa.