Boulettes de flageolets na catless tsaramaso

Mbola tsy mahita laoka hatao ve o? Ito indray ary ny Boulettes de flageolets na koa catless tsaramaso lena. Azo soloina tsaramaso maina ihany koa anefa.

Isan’ny olona: 4

Fotoana hiketrehana azy: 15 mn

Fotoana hikarakarana azy: 15 mn

Akora Ilaina

  • Tsaramaso lena na maina,
  • Toto-kena,
  • Sel, poivre, ail, huile,
  • Coriandre, ciboulette,
  • Atody
Boulettes de flageolets
Boulettes de flageolet

Fomba fikarakarana boulettes de flageolets

  1. Andrahoina ny tsaramaso, rehefa masaka dia potserina.
  2. Afangaro ao ny toto-kena sy sel sy poivre sy ail kely sy coriandre ary ciboulette. Volavolaina boribory fisapisaka.
  3. Ampandalovina atody voakapoka dia endasina.

Fanamarihana

  • Kabaro na ovy koa azo asolo ny tsaramaso.
  • Tsy adino ny ron’angivy sy ny lasary!
catless tsaramaso
Catless tsaramaso sy lasary concombre

 

Jereo ihany koa:

Catless de Haricot

Recette de Catless

 

 

Mazotoa homana!

Nanolotra: Rova Andriantsoa.