Laisoa sy atody

Laoka mitsitsy anio: Laisoa sy atody (Oeufs brouillés au choux). Mitovitovy amin’ilay ovy sy atody sy saosety sy atody ihany ny fomba fikarakarana azy.

Isan’ny olona: 4

Fotoana hiketrehana azy: 15 mn

Fotoana hikarakarana azy: 15 mn

Akora Ilaina

  • Laisoa;
  • Ail, sel, poivre;
  • Atody.

Fomba fikarakarana laisoa sy atody

 

  1. Tetehina ny laisoa, endakendasina tsy atao malemy be. Asiana ail sy sel sy poivre.
  2. Arotsaka ny atody voakapoka. Rehefa mahazo marihitra madity dia vita.

 

Fanamarihana

 

  • Tsy atao masaka be ny laisoa mba tsy ampavesatra azy satria ny atody efa mavesatra.
  • Afaka tsy ampiarahina amin’ny vary fa amin’ny mofo dipaina. Ankafizin’ny ankizy loatra.

Mazotoa homana!

Nanolotra: Rova Andriantsoa.