Soupe au poulet

Tsy mety afa-bizana e! Soupe au poulet (akoho gasy) indray anio.

Isan’ny olona: 4

Fotoana hiketrehana azy: 15 mn

Fotoana hikarakarana azy: 15 mn

Akora Ilaina

 • Pates,
 • Akoho,
 • Sakamalao, sira,
 • Sauce soja, poivre,
 • Tantely,
 • Atody,
 • ciboulette, coriandre.
Lasopy akoho
Lasopy akoho

Fomba fikarakarana Soupe au poulet

 1. Andrahoina ny pâtes, atokana.
 2. Tenehina anaty rano betsaka ny elatr’akoho sy taolany sy sakamalao ary sira.
 3. Lomana ny sauce soja sy sel sy poivre ary miel kosa ny nofony voatetika lavalava dia endasina.
  Manao omelette matevina dia tetehina lavalava.
 4. Arotsaka ao anaty ro ny omelette sy akoho mendy. avela hitanika 15mn. Farany ny pâtes dia aroso. Rarahana ciboulette sy coriandre.
Soupe au poulet facile
Soupe au poulet facile

Fanamarihana

Akoho gasy foana no atao raha vao hakana ro fa tsy misy tsirony ny poulet de chair.

Mazotoa homana!

Nanolotra: Rova Andriantsoa.