Echine de porc au caramel

Echine de porc au caramel ny fanampin-daoka hariva.

Isan’ny olona: 4

Fotoana hiketrehana azy: 15 mn

Fotoana hikarakarana azy: 1h 10 mn

Akora Ilaina

  • Ail, gingembre, sel, poivre,
  • Miel (ou sucre),
  • Sauce soja
  • Échine de porc,
  • Eau, huile,

Fomba fikarakarana echine de porc au caramel

Echine de porc au caramel
Echine de porc au caramel
  1. Lomana 1h amin’ny ail sy gingembre sy sel sy poivre sy miel na sucre sy sauce soja ny échine.
  2. Atao anaty lapoaly misy huile sy rano kely dia avela ho masaka tsara.
  3. Rehefa ritra dia lasa misy caramel ka kosikosehina tsara amin’iny ny faces rehetra amin’ny hena. Tsy avela ho mainty be anefa fa manjary mangidy.

Fanamarihana

Atao laoka miaraka amin’ny vary sosoa  na koa ampiarahina amin’ny salade, mety daholo .

Mazotoa homana!

Nanolotra: Rova Andriantsoa.