Saosisy sy sosety

Saosisy sy sosety : laoka tena tsara ny sosety afangaro amin’ny saucisse (so6 + so7 = so13 hoy ireo mpampiomehy). Ito ary misy fomba iray afahana mikarakara azy.

Isan’ny olona: 4

Fotoana hikarakarana azy: 10 -15 mn

Fotoana hiketrehana azy: 60 mn eoeo arakaraka ny afo.

Saosisy gasy sy sosety
Saosisy gasy sy sosety

 

Akora ilaina

  • Sosety ;
  • Voatabia, tongolo, rano ;
  • Saosisy gasy;

Fomba fikarakarana saosisy sy sosety

  1. Voasana ny sosety dia tetehina somary madinidina (atao carré).
  2. Andrahoina amin’ny rano kely ny saosisy gasy dia avela hiendihendy fa miteramenaka iny rehefa ritra ilay rano.
  3. Rehefa mihendy tsara ny saucisse dia esorina amin’izay aloha ka ajanona ao ilay menaka avy amin’ilay saucisse.
  4. Endasina amin’ilay menaka avy amin’ny saucisse ny votabia sy tongolo avy eo.
  5. Arotsaka ao amin’ilay saosy voatabia sy tongolo amin’izay ilay sosety voatetika sy ilay saosisy voahendy dia tampohana rano kely avy eo fa tsy atao be lotra.
  6. Avela hiketritra ela ela kely eo dia tsy ritina be loatra fa atao somary ketsaketsa dia vita.

Mazotoa homana!

Saosisy sy sosety
Soasisy sy sosety gasy

Fanamarihana

  • Afaka atao saosy curry; tongolo maintso; tongolo gasy ihany koa rehefa mahandro azy fa atao ridritra fotsiny.
Jereo ihany koa

Recette de henakisoa sy voanjobory ary saosisy – Pois bambara à la viande de porc

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.