Pitipoa sy karaoty

Noho ny fangatahin’ny maro dia noezahina atao sakafo tsy misy hena no atao maromaro. Ka indro ary atolotra anao anio ny fikarakarana pitipoa sy karaoty.

Isan’ny olona: 4

Fotoana hikarakarana azy: 30 mn

Fotoana hiketrehana azy: 40 mn

Akora ilaina

 • Pitipoa voavofy 2 kapoaka;
 • Karaoty voavofy 1/2 kg;
 • Voatabia 3, voatetika;
 • Tongolo egypta 3 votetika;
 • Tongolo gasy hasiny 4 voatetika;
 • Menaka 3 sotro;
 • Sira izay tiana
Pitipoa sy karaoty - laoka tsy misy hena
Pitipoa sy karaoty – laoka tsy misy hena

 

Fomba fikarakarana Pitipoa sy karaoty

 1. Ampangotrahana ny rano dia arotsaka ny pitipoa.
 2. Arotsaka ny karaoty rehefa elaela.
 3. Rehefa malemy ny pitipoa dia asiana sira.
 4. Edasina ny voatabia sy tongolo egypta.
 5. Asiana sira dia arotsaka ao amin’ny rehefa akaiky ho ritra izy.
 6. Esorina avy eo amin’ny afo rehefa ritra.
 7.  Asiana tongolo gasy amin’izay.

Mazotoa homana !