Te-sham sy voanjo

Te-sham sy voanjo: laoka tsy misy hena.

Isan’ny olona: 4

Fotoana hikarakarana azy: 25 mn

Fotoana hiketrehana azy: 40 mn

Akora ilaina

 • Te-sham 1 kilao
 • Voanjo lena voatoto 1/2 kapoaka
 • Voatabia 03
 • Tongolo egypta hasiny 04
 • Sira izay tiana
 • Menaka 2 sotro
Te-sham sy voanjo
Te-sham sy voanjo

Fomba fikarakarana te-sham sy voanjo

 1. Sasana ny votabia dia tetehina.
 2. Voasana ny tongolo egypta dia avy eo sasana dia tetehina.
 3. Tapahina ny vodina te-sham.
 4. Sasana ny raviny ka avy eo atsika kely dia tetehina.
 5. Endasina miaraka ny tongolo egypta sy ny voatabia.
 6. Arotsaka ny anana dia haroina mba hifangaro tsara.
 7. Asiana sira sy totombanjo avy eo.
 8. Ampiana rano kely dia andrahoina mandra-paharitrany.
 9. Voasana ny tongolo gasy, tetehina avy eo ka arotsaka amin’ny farany.