Vary sy korizety

Sakafo tsy misy hena anio: vary sy korizety.

Isan’ny olona: 4

Fotoana hikarakarana azy: 15 mn

Fotoana hiketrehana azy: 40 mn

Akora ilaina

 • Vary 4 kapoaka
 • Korizety 4 lehibe
 • Voatabia 4
 • Tongolo gasy hasiny 4
 • Persila fehezany 1
 • Sira izay tiana
 • Menaka 3 sotro
Vary sy korizety
Vary sy korizety

Fomba fikarakarana vary sy korizety

 1. Sasana sy borosina ny korizety dia tetehina vaventiventy.
 2. Sasana ihany koa ny voatabia.
 3. Avy eo dia sasana madio ny vary.
 4. Andrahoina miaraka amin’ny korizety sy voatabia ny vary.
 5. Tonga dia asiana sira ka atao vary maina.
 6. Rehefa kely sisa tsy ho masaka ny vary dia asiana tongolo gasy sy persila voatetika.
 7. Rehefa masaka dia rarahana menaka amin’izay.