Vary mainty na vary amin’ny soja

Sakafo tsy misy hena anio: Vary mainty na vary amin’ny soja nampiarahina amin’ny ovy voahendy. Ny ovy eto no atao solona laoka fa afaka soloina zavatra hafa toy ny voanjo na voamaina.

Isan’ny olona: 4

Fotoana hikarakarana azy: 15 mn

Fotoana hiketrehana azy: 35 mn

Akora ilaina

  • Vary 4 kapoaka
  • Sauce soja 6 sotro
  • Menaka 1 sotro
  • Ovy voatetika
  • Sira izay tiana
Vary mainty
Vary mainty

Fomba fikarakarana vary mainty

Sasana madio ny vary dia andrahoina miaraka amin’ny sauce soja, menaka sy ny sira ka atao vary maina.

Hendasina ny ovy voatetika dia atao haingony toa io amin’ny sary io.

Fanamarihana

  • Azo asiana tongolo gasy sy tongolo egypta ihany koa ra tiana.

Mazotoa homana!