Filet de merlan façon meunière

Filet de merlan façon meunière.

Isan’ny olona 3 personnes

Fotoana ikarakarana azy: 30 mn

Fotoana iketrehana azy: 30 mn

Akora ilaina

 

  • 3 merlans,
  • 75 g de beurre,
  • 2 citrons,
  • persil, sel, poivre,
  • 50 g de farine

 

Fikarakarana filet de merlan façon meunière

 

Desosser le poisson (fomba fanalana ny taolana): Triarina eo amin’ny lamosiny amin’ny lafiny 2 ny trondro, atao mahazo hatrany amin’ny kibony ka asisika misosa ny antsy. Ny tanjona dia ny hanalana ireo aretes dorsales (taolana mitsangatsangana eo amin’ny lamosina) sy ilay arete centrale (taoloam-be anaty trontro). Tapahana eo amin’ny lohany ilay taolana ary eo amin’ny rambony. Ny taolana madinika mora esorina sotomina amin’ny pince à épiler.

desosser le poisson
desosser le poisson

Rarahana jus de 1 citron ireo trondro amin’ny lafiny rehetra ary avela hilona 10mn. Avy eo somary eponger-na amin’ny essuie-tout. Asiana sel sy poivre dia avela hilona 10mn indray.

Avela ilona ny trondro
Avela ilona ny trondro

Ampandalovina farine ny trondro, atao vonto tsara.

Apandalovina farine ny trondro
Apandalovina farine ny trondro

Empoina anaty vilany na lapoaly ny beurre. Apetraka ny trondro, avela hendy ny face iray (afo antonony).

Avela hendy ny trondro
Avela hendy ny trondro

Rehefa dorée ny face iray dia avadika ary avela ho dorée indray ny face iray. Rarahana jus de 1 citron indray sy persil. Raha tiana hisy sauce kokoa dia ampitomboina ny beurre.

Rarahana jus de citron ny trondro
Rarahana jus de citron ny trondro

Mazotoa homana!

© Rova Andriantsoa