Trondro frity

Ity indray ny laokantsika androany : trondro frity. Tsotra sady mora ny mikarakara azy.

Isan’ny olona: 4

Fotoana hikarakarana azy: 15 mn

Fotoana hiketrehana azy: 40 mn

Akora ilaina

 • Trondro toy ny tilapia na merlan.
 • Sira , menaka, poivre;
 • Farine;
 • Citron
trondro nahandro gasy
trondro nahandro gasy

Fomba fikarakarana trondro frity

 1. Kikisana ny trondro dia sasana madio tsara avy eo.
 2. Rehefa avy diovina ny trondro dia asiana sira sy poivre sy citron kely dia akasoka anaty vovoka farine kely aloha.
 3. Afanaina ny menaka dia arotsaka avy hatrany ny trondro miosotra farine rehefa mafana tsara ilay menaka.
 4. Avadibadika mandrampahendy azy ilay trondro dia vita.
 5. Rehefa vita izay rehetra izay dia manomana ro mazava kely ho fanampiny. Toy ny ron’angivy sy ronina ravim-bomanga sns…

Mozotoa homana!

Fanamarihana

 • Mba tsy hampiala ilay nofon’ilay trondro dia izay no atony hanosorana farine kely azy fa mety ihany koa arakarak’ilay trondro ra tsy ampiana farine fa tonga dia endasina amin’izao fotsiny.
 • Afaka manomana lasary legume kely ihany koa ampiarahana amin’ilay trondro voahendy.
 • Tsara ihany koa ny manao karazana jus toy ny jus carotte, jus papay sy sns… dia ampiarahana amin’ny ovy frity.
Trondro frity
Trondro frity
Jereo ihany koa :

Gogo sauce

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *