Patate frite na vomanga endasina

Iza no tsy tia atao gouter? Sady tsotra no tsy lafo. Patate frite na vomanga endasina. Ny anay sucré – salé no itiavanay azy, ny vomanga moa mamy.

Isan’ny olona: 4

Fotoana hiketrehana azy: 10 mn

Fotoana hikarakarana azy: 5 mn

Akora Ilaina

  • Vomanga;
  • Dobera (beurre)
  • Sel, poivre.

Fomba fikarakarana Patate frite na vomanga endasina

  1. Sasana ny vomanga dia voasana raha tiana.
  2. Asiana sira sy poivre dia endasina amin’ny dobera.

Fanamarihana

  • Atao nature koa mety, zany hoe sady tsy salé no tsy sucrée.
  • Rehefa mihinana azy dia ampiarahina amin’ny confiture goyave fait maison na izay confiture misy.
  • Fomba iray hanomezana hanikotrana ny zaza tsy tia mihinana an’ireny, saonjo atao bolety, mangahazo atao mofo, katsaka atao solovolo, vomanga endasina, sns….
  • Bele mendy ko azon iantsoana ny vomanga endasina any am faritra atsimo.

Mazotoa homana!

Nanolotra: Rova Andriantsoa.