Tsaramaso lena sy saucisse fumée

Tsaramaso lena sy saucisse fumée ny laoka anio.

Isan’ny olona: 4

Fotoana hiketrehana azy: 25 mn

Fotoana hikarakarana azy: 15 mn

Akora Ilaina

  • Tsaramaso lena,
  • Tomate, oignon, sel, huile;
  • saucisse fumée

Fomba fikarakarana tsaramaso lena sy saucisse fumée

  1. Andrahoina halemy ny tsaramaso lena.
  2. Rehefa malemy avy dia arotsaka ny tomate sy oignon sy sel sy huile. Avela ho potika ny tomate.
  3. Rehefa manomboka marihitra dia arotsaka ny saucisse fumée. Avela hitanika 10mn mandra-paha ritra.

Mazotoa homana!

tsaramaso lena sy saucisse
tsaramaso lena sy saucisse

Nanolotra: Rova Andriantsoa.

Ireto koa mbola misy recette laoka malagasy miaraka amin’ny saucisse fumée: