Saosety sy totokena

Andramo anie hoe zaza tsy tia sosety no omena ity laoka manaraka ity fa ho hitanao fa tonga izy dia mahalany betsaka avy hatrany: saosety sy totokena.

Isan’ny olona: 4

Fotoana ikarakarana azy: 5 mn

Fotoana iketrehana azy : 30 mn

Akora ilaina

 

  • Chayottes (saosety),
  • viande hachée (totokena),
  • tomate oignon, eau,
  • sel, poivre,
  • colombo (ou tamotamo)

 

Fikarakarana saosety sy totokena

 

  1. Zaraina 2 amin’ny halavany ny saosety, lomana rano 5mn vao voasana hialan’ny ditiny ary tetehina « en dés » vaventy.
  2. Endakendasina ny totokena, arotsaka ny tomate sy oignon, avela ho ritra tsara.
  3. Arotsaka ny saosety sy sel sy poivre ary rano mahamasaka azy dia avela hiketrika.
  4. Rehefa ketsaketsa dia asiana Colombo (epices hita eny amin’ny grandes surfaces) fa azo soloina Tamotamo koa. Avela hiketrika 3 mn dia vita.
Saosety sy totokena
Saosety sy totokena

Fanamarihana

 

Hoan’ireo tsy mihinana hena dia afaka manao Saosety sy Totom-boanjo na koa Saosety sy atody.

Mazotoa homana!

© Rova Andriantsoa