Vary amin’anana ravin-tsalady sy saucisse

Indro atolotra anareo anio ny fomba fikarakarana vary amin’anana ravin-tsalady sy saucisse. Mitovitovy amin’ny vary amin’anana sy kitoza ihany no fanaovana azy ka dia mazotoa mamerina ary.

Isan’ny olona: 4

Fotoana hiketrehana azy: 15 mn

Fotoana hikarakarana azy: 5 mn

Akora Ilaina

  • Tongolo oignons,
  • Patsa mena,
  • Vary,
  • Sira, rano,
  • salady,
  • Coriandre,
  • Saucisse.

Fomba fikarakarana vary amin’anana ravin-tsalady sy saucisse

  1. Endasina ny tongolo oignons. Arotsaka ny patsa mena ary avela ho mendimendy.
  2. Arotsaka ny vary sy sira sy rano mahamasaka azy.
  3. Rehefa handroso azy vao arotsaka ny ravin-tsalady voatetika sy coriandre ary saucisse efa masaka raha tiana.
Madagascar vary amin'anana
Madagascar vary amin’anana

Fanamarihana

Ity misy toro-hevitra ra toa ka somary may ilay saucisse natono: asiana sakay dia tsy heno intsouny ilay tsiron’ny may.

 

Mazotoa homana!

Nanolotra: Rova Andriantsoa.